Nime Pille nimepäev on 30. märts.

Eesnime Pille statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pille 2497 naisel. Pille on populaarsuselt 58. naisenimi.

Vanim Pille on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Pille on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 53).

Kõige populaarsem on eesnimi Pille vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,68.

Kõige rohkem on eesnimega Pille sündinuid märtsis, kokku 245.

Kõige populaarsem on eesnimi Pille Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 29,70.