Nime Pille nimepäev on 30. märts.

Eesnime Pille statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pille 2509 naisel. Pille on populaarsuselt 58. naisenimi.

Vanim Pille on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Pille on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Pille vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,41.

Kõige rohkem on eesnimega Pille sündinuid märtsis, kokku 246.

Kõige populaarsem on eesnimi Pille Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,16.