Nime Pilvi nimepäev on 21. november.

Eesnime Pilvi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pilvi 346 naisel. Pilvi on populaarsuselt 409. naisenimi.

Vanim Pilvi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Pilvi on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 68).

Kõige populaarsem on eesnimi Pilvi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,21.

Kõige rohkem on eesnimega Pilvi sündinuid juulis, kokku 36.

Kõige populaarsem on eesnimi Pilvi Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,24.