Nime Piret nimepäev on 1. veebruar.

Eesnime Piret statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Piret 3483 naisel. Piret on populaarsuselt 26. naisenimi.

Vanim Piret on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Piret on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Piret vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 73,21.

Kõige rohkem on eesnimega Piret sündinuid märtsis, kokku 331.

Kõige populaarsem on eesnimi Piret Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 34,83.