Nime Piret nimepäev on 1. veebruar.

Eesnime Piret statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Piret 3461 naisel. Piret on populaarsuselt 25. naisenimi.

Vanim Piret on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Piret on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige populaarsem on eesnimi Piret vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 72,08.

Kõige rohkem on eesnimega Piret sündinuid märtsis, kokku 328.

Kõige populaarsem on eesnimi Piret Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 36,35.