Nime Pirje nimepäev on 1. veebruar.

Eesnime Pirje statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pirje 77 naisel. Pirje on populaarsuselt 936. naisenimi.

Vanim Pirje on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 15–19.

Pirje on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Pirje vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,81.

Kõige rohkem on eesnimega Pirje sündinuid mais, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Pirje Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.