Nime Pirje nimepäev on 1. veebruar.

Eesnime Pirje statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Pirje 77 naisel. Pirje on populaarsuselt 933. naisenimi.

Vanim Pirje on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 15–19.

Pirje on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Pirje vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,83.

Kõige rohkem on eesnimega Pirje sündinuid mais, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Pirje Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,47.