Nime Priidik nimepäev on 5. september.

Eesnime Priidik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Priidik 73 mehel. Priidik on populaarsuselt 803. mehenimi.

Vanim Priidik on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Priidik on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Priidik vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,47.

Kõige rohkem on eesnimega Priidik sündinuid juulis, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Priidik Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,76.