Nime Priidu nimepäev on 5. september.

Eesnime Priidu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Priidu 121 mehel. Priidu on populaarsuselt 617. mehenimi.

Vanim Priidu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Priidu on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige populaarsem on eesnimi Priidu vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,11.

Kõige rohkem on eesnimega Priidu sündinuid märtsis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Priidu Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.