Nime Priit nimepäev on 5. september.

Eesnime Priit statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Priit 3457 mehel. Priit on populaarsuselt 31. mehenimi.

Vanim Priit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Priit on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Priit vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 53,57.

Kõige rohkem on eesnimega Priit sündinuid aprillis, kokku 340.

Kõige populaarsem on eesnimi Priit Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 52,08.