Nime Priit nimepäev on 5. september.

Eesnime Priit statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Priit 3440 mehel. Priit on populaarsuselt 31. mehenimi.

Vanim Priit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Priit on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Priit vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 52,18.

Kõige rohkem on eesnimega Priit sündinuid aprillis, kokku 339.

Kõige populaarsem on eesnimi Priit Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 51,77.