Nime Priit nimepäev on 5. september.

Eesnime Priit statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Priit 3502 mehel. Priit on populaarsuselt 31. mehenimi.

Vanim Priit on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Priit on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Priit vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 56,96.

Kõige rohkem on eesnimega Priit sündinuid aprillis, kokku 345.

Kõige populaarsem on eesnimi Priit Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 51,50.