Nime Rünno nimepäev on 12. mai.

Eesnime Rünno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rünno 167 mehel. Rünno on populaarsuselt 528. mehenimi.

Vanim Rünno on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Rünno on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Rünno vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,69.

Kõige rohkem on eesnimega Rünno sündinuid jaanuaris, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Rünno Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,77.