Nime Rünno nimepäev on 12. mai.

Eesnime Rünno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rünno 168 mehel. Rünno on populaarsuselt 524. mehenimi.

Vanim Rünno on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Rünno on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Rünno vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,33.

Kõige rohkem on eesnimega Rünno sündinuid jaanuaris, kokku 19.

Kõige populaarsem on eesnimi Rünno Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,87.