Nime Ragnar nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Ragnar statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ragnar 1366 mehel. Ragnar on populaarsuselt 129. mehenimi.

Vanim Ragnar on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Ragnar on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 30).

Kõige populaarsem on eesnimi Ragnar vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 20,51.

Kõige rohkem on eesnimega Ragnar sündinuid mais, kokku 150.

Kõige populaarsem on eesnimi Ragnar Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.