Nime Ragnar nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Ragnar statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ragnar 1332 mehel. Ragnar on populaarsuselt 133. mehenimi.

Vanim Ragnar on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Ragnar on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Ragnar vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 19,15.

Kõige rohkem on eesnimega Ragnar sündinuid mais, kokku 146.

Kõige populaarsem on eesnimi Ragnar Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,68.