Nime Ragne nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Ragne statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ragne alla viiel mehel ja 384 naisel. Ragne on populaarsuselt 11857. mehenimi ja 383. naisenimi.

Vanim Ragne on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ragne on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Ragne vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,95.

Kõige rohkem on eesnimega Ragne sündinuid märtsis, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Ragne Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,41.