Nime Ragne nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Ragne statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ragne alla viiel mehel ja 384 naisel. Ragne on populaarsuselt 12096. mehenimi ja 381. naisenimi.

Vanim Ragne on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Ragne on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Ragne vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,84.

Kõige rohkem on eesnimega Ragne sündinuid märtsis, kokku 39.

Kõige populaarsem on eesnimi Ragne Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,85.