Nime Rahel nimepäev on 17. detsember.

Eesnime Rahel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rahel 217 naisel. Rahel on populaarsuselt 524. naisenimi.

Vanim Rahel on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Rahel on keskmiselt 20 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Rahel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,56.

Kõige rohkem on eesnimega Rahel sündinuid aprillis, kokku 24.

Kõige populaarsem on eesnimi Rahel Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 5,12.