Nime Raido nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Raido statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raido 1311 mehel. Raido on populaarsuselt 137. mehenimi.

Vanim Raido on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Raido on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Raido vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 31,75.

Kõige rohkem on eesnimega Raido sündinuid juulis, kokku 142.

Kõige populaarsem on eesnimi Raido Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,46.