Nime Raido nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Raido statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raido 1316 mehel. Raido on populaarsuselt 135. mehenimi.

Vanim Raido on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Raido on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Raido vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 32,89.

Kõige rohkem on eesnimega Raido sündinuid juulis, kokku 143.

Kõige populaarsem on eesnimi Raido Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 17,76.