Eesnime Raigo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raigo 722 mehel. Raigo on populaarsuselt 224. mehenimi.

Vanim Raigo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raigo on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Raigo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,39.

Kõige rohkem on eesnimega Raigo sündinuid juulis, kokku 67.

Kõige populaarsem on eesnimi Raigo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 12,29.