Eesnime Raigo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raigo 724 mehel. Raigo on populaarsuselt 221. mehenimi.

Vanim Raigo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raigo on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Raigo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,88.

Kõige rohkem on eesnimega Raigo sündinuid mais, kokku 68.

Kõige populaarsem on eesnimi Raigo Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,32.