Nime Raik nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Raik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raik 21 mehel. Raik on populaarsuselt 1499. mehenimi.

Vanim Raik on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 10–14.

Raik on keskmiselt 40 aasta vanune (mediaanvanus on 37).