Nime Raik nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Raik statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raik 21 mehel. Raik on populaarsuselt 1495. mehenimi.

Vanim Raik on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 10–14.

Raik on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 36).