Nime Raiko nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Raiko statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raiko 487 mehel. Raiko on populaarsuselt 292. mehenimi.

Vanim Raiko on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Raiko on keskmiselt 28 aasta vanune (mediaanvanus on 29).

Kõige populaarsem on eesnimi Raiko vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,02.

Kõige rohkem on eesnimega Raiko sündinuid märtsis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Raiko Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,26.