Nime Raiko nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Raiko statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raiko 485 mehel. Raiko on populaarsuselt 289. mehenimi.

Vanim Raiko on vanuserühmas 55–59, noorim vanuserühmas 0–4.

Raiko on keskmiselt 27 aasta vanune (mediaanvanus on 28).

Kõige populaarsem on eesnimi Raiko vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,01.

Kõige rohkem on eesnimega Raiko sündinuid märtsis, kokku 48.

Kõige populaarsem on eesnimi Raiko Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,16.