Nime Raili nimepäev on 17. detsember.

Eesnime Raili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raili 1025 naisel. Raili on populaarsuselt 189. naisenimi.

Vanim Raili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raili on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Raili vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,53.

Kõige rohkem on eesnimega Raili sündinuid mais, kokku 108.

Kõige populaarsem on eesnimi Raili Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,60.