Nime Raili nimepäev on 17. detsember.

Eesnime Raili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raili 1021 naisel. Raili on populaarsuselt 186. naisenimi.

Vanim Raili on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raili on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Raili vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,51.

Kõige rohkem on eesnimega Raili sündinuid mais, kokku 107.

Kõige populaarsem on eesnimi Raili Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,37.