Nime Raimo nimepäev on 14. september.

Eesnime Raimo statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raimo 802 mehel. Raimo on populaarsuselt 205. mehenimi.

Vanim Raimo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raimo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Raimo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,61.

Kõige rohkem on eesnimega Raimo sündinuid aprillis, kokku 78.

Kõige populaarsem on eesnimi Raimo Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,30.