Nime Raimo nimepäev on 14. september.

Eesnime Raimo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raimo 792 mehel. Raimo on populaarsuselt 209. mehenimi.

Vanim Raimo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raimo on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Raimo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,82.

Kõige rohkem on eesnimega Raimo sündinuid jaanuaris, kokku 75.

Kõige populaarsem on eesnimi Raimo Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,50.