Nime Raimond nimepäev on 14. september.

Eesnime Raimond statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raimond 667 mehel. Raimond on populaarsuselt 234. mehenimi.

Vanim Raimond on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raimond on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Raimond vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,42.

Kõige rohkem on eesnimega Raimond sündinuid märtsis, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Raimond Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,44.