Nime Raimu nimepäev on 14. september.

Eesnime Raimu statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raimu 39 mehel. Raimu on populaarsuselt 1074. mehenimi.

Vanim Raimu on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Raimu on keskmiselt 68 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Raimu vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,71.

Kõige rohkem on eesnimega Raimu sündinuid novembris, kokku 5.

Kõige populaarsem on eesnimi Raimu Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,48.