Nime Raimund nimepäev on 14. september.

Eesnime Raimund statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raimund 27 mehel. Raimund on populaarsuselt 1309. mehenimi.

Vanim Raimund on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 35–39.

Raimund on keskmiselt 73 aasta vanune (mediaanvanus on 74).

Kõige populaarsem on eesnimi Raimund vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,44.

Kõige rohkem on eesnimega Raimund sündinuid jaanuaris, kokku 5.