Nime Rain nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Rain statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rain 1656 mehel. Rain on populaarsuselt 101. mehenimi.

Vanim Rain on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rain on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Rain vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,95.

Kõige rohkem on eesnimega Rain sündinuid augustis, kokku 160.

Kõige populaarsem on eesnimi Rain Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 21,12.