Nime Rain nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Rain statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rain 1660 mehel. Rain on populaarsuselt 101. mehenimi.

Vanim Rain on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Rain on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Rain vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,50.

Kõige rohkem on eesnimega Rain sündinuid augustis, kokku 160.

Kõige populaarsem on eesnimi Rain Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,59.