Nime Raina nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Raina statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raina alla viiel mehel ja 159 naisel. Raina on populaarsuselt 7216. mehenimi ja 631. naisenimi.

Vanim Raina on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Raina on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Raina vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,67.

Kõige rohkem on eesnimega Raina sündinuid juunis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Raina Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,71.