Nime Raina nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Raina statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raina alla viiel mehel ja 159 naisel. Raina on populaarsuselt 7093. mehenimi ja 634. naisenimi.

Vanim Raina on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 5–9.

Raina on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Raina vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,43.

Kõige rohkem on eesnimega Raina sündinuid juunis, kokku 20.

Kõige populaarsem on eesnimi Raina Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,69.