Nime Raine nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Raine statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raine 11 mehel ja 48 naisel. Raine on populaarsuselt 2186. mehenimi ja 1179. naisenimi.

Vanim Raine on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Raine on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Raine vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,49.

Kõige rohkem on eesnimega Raine sündinuid veebruaris, kokku 11.

Kõige populaarsem on eesnimi Raine Tartu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 0,94.