Nime Raine nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Raine statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raine 11 mehel ja 47 naisel. Raine on populaarsuselt 2202. mehenimi ja 1199. naisenimi.

Vanim Raine on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Raine on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Raine vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,24.

Kõige rohkem on eesnimega Raine sündinuid veebruaris, kokku 11.