Nime Rainer nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Rainer statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rainer 1686 mehel. Rainer on populaarsuselt 98. mehenimi.

Vanim Rainer on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Rainer on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Rainer vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,64.

Kõige rohkem on eesnimega Rainer sündinuid mais, kokku 155.

Kõige populaarsem on eesnimi Rainer Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,19.