Nime Rainer nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Rainer statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rainer 1691 mehel. Rainer on populaarsuselt 100. mehenimi.

Vanim Rainer on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Rainer on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Rainer vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 25,30.

Kõige rohkem on eesnimega Rainer sündinuid mais, kokku 156.

Kõige populaarsem on eesnimi Rainer Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,97.