Nime Raini nimepäev on 15. juuli.

Eesnime Raini statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raini 54 mehel ja 13 naisel. Raini on populaarsuselt 920. mehenimi ja 2434. naisenimi.

Vanim Raini on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 10–14.

Raini on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 47).

Kõige populaarsem on eesnimi Raini vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,85.

Kõige rohkem on eesnimega Raini sündinuid oktoobris, kokku 10.