Nime Raino nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Raino statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raino 162 mehel. Raino on populaarsuselt 537. mehenimi.

Vanim Raino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Raino on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige populaarsem on eesnimi Raino vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,86.

Kõige rohkem on eesnimega Raino sündinuid mais, kokku 22.

Kõige populaarsem on eesnimi Raino Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,53.