Nime Rait nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Rait statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rait 872 mehel. Rait on populaarsuselt 186. mehenimi.

Vanim Rait on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rait on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Rait vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,64.

Kõige rohkem on eesnimega Rait sündinuid mais, kokku 92.

Kõige populaarsem on eesnimi Rait Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,37.