Nime Rait nimepäev on 9. detsember.

Eesnime Rait statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rait 876 mehel. Rait on populaarsuselt 189. mehenimi.

Vanim Rait on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Rait on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Rait vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,21.

Kõige rohkem on eesnimega Rait sündinuid mais, kokku 92.

Kõige populaarsem on eesnimi Rait Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,39.