Nime Raivo nimepäev on 25. oktoober.

Eesnime Raivo statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raivo 3235 mehel. Raivo on populaarsuselt 38. mehenimi.

Vanim Raivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raivo on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Raivo vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 67,99.

Kõige rohkem on eesnimega Raivo sündinuid märtsis, kokku 309.

Kõige populaarsem on eesnimi Raivo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 48,19.