Nime Raivo nimepäev on 25. oktoober.

Eesnime Raivo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raivo 3044 mehel. Raivo on populaarsuselt 39. mehenimi.

Vanim Raivo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raivo on keskmiselt 60 aasta vanune (mediaanvanus on 61).

Kõige populaarsem on eesnimi Raivo vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,20.

Kõige rohkem on eesnimega Raivo sündinuid märtsis, kokku 288.

Kõige populaarsem on eesnimi Raivo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 44,55.