Nime Ralf nimepäev on 7. märts.

Eesnime Ralf statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ralf 651 mehel. Ralf on populaarsuselt 241. mehenimi.

Vanim Ralf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ralf on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Ralf vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 17,49.

Kõige rohkem on eesnimega Ralf sündinuid mais, kokku 73.

Kõige populaarsem on eesnimi Ralf Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,49.