Nime Ralf nimepäev on 7. märts.

Eesnime Ralf statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ralf 640 mehel. Ralf on populaarsuselt 240. mehenimi.

Vanim Ralf on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Ralf on keskmiselt 21 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Ralf vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,08.

Kõige rohkem on eesnimega Ralf sündinuid mais, kokku 71.

Kõige populaarsem on eesnimi Ralf Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,42.