Nime Randel nimepäev on 4. oktoober.

Eesnime Randel statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Randel 194 mehel. Randel on populaarsuselt 485. mehenimi.

Vanim Randel on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Randel on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Randel vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,29.

Kõige rohkem on eesnimega Randel sündinuid aprillis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Randel Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,57.