Nime Randel nimepäev on 4. oktoober.

Eesnime Randel statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Randel 200 mehel. Randel on populaarsuselt 478. mehenimi.

Vanim Randel on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Randel on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Randel vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,50.

Kõige rohkem on eesnimega Randel sündinuid aprillis, kokku 27.

Kõige populaarsem on eesnimi Randel Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,43.