Nime Rando nimepäev on 4. oktoober.

Eesnime Rando statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rando 942 mehel. Rando on populaarsuselt 176. mehenimi.

Vanim Rando on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rando on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Rando vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 14,39.

Kõige rohkem on eesnimega Rando sündinuid juunis, kokku 95.

Kõige populaarsem on eesnimi Rando Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,29.