Nime Rando nimepäev on 4. oktoober.

Eesnime Rando statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rando 943 mehel. Rando on populaarsuselt 179. mehenimi.

Vanim Rando on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rando on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Rando vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 15,83.

Kõige rohkem on eesnimega Rando sündinuid juunis, kokku 95.

Kõige populaarsem on eesnimi Rando Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 16,49.