Nime Ranno nimepäev on 4. oktoober.

Eesnime Ranno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ranno 385 mehel. Ranno on populaarsuselt 337. mehenimi.

Vanim Ranno on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Ranno on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Ranno vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,08.

Kõige rohkem on eesnimega Ranno sündinuid oktoobris, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Ranno Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,07.