Nime Ranno nimepäev on 4. oktoober.

Eesnime Ranno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ranno 386 mehel. Ranno on populaarsuselt 334. mehenimi.

Vanim Ranno on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Ranno on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 34).

Kõige populaarsem on eesnimi Ranno vanuserühmas 25–29, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,79.

Kõige rohkem on eesnimega Ranno sündinuid oktoobris, kokku 44.

Kõige populaarsem on eesnimi Ranno Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,67.