Nime Rasmus nimepäev on 24. oktoober.

Eesnime Rasmus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rasmus 2987 mehel ja alla viiel naisel. Rasmus on populaarsuselt 43. mehenimi ja 12846. naisenimi.

Vanim Rasmus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rasmus on keskmiselt 18 aasta vanune (mediaanvanus on 16).

Kõige populaarsem on eesnimi Rasmus vanuserühmas 15–19, kus neid on 10 000 elaniku kohta 70,50.

Kõige rohkem on eesnimega Rasmus sündinuid septembris, kokku 286.

Kõige populaarsem on eesnimi Rasmus Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,76.