Nime Rasmus nimepäev on 24. oktoober.

Eesnime Rasmus statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rasmus 2940 mehel ja alla viiel naisel. Rasmus on populaarsuselt 46. mehenimi ja 12643. naisenimi.

Vanim Rasmus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rasmus on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 15).

Kõige populaarsem on eesnimi Rasmus vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 69,70.

Kõige rohkem on eesnimega Rasmus sündinuid septembris, kokku 280.

Kõige populaarsem on eesnimi Rasmus Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,73.