Nime Raul nimepäev on 7. märts.

Eesnime Raul statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raul 2247 mehel. Raul on populaarsuselt 74. mehenimi.

Vanim Raul on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raul on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige populaarsem on eesnimi Raul vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 35,62.

Kõige rohkem on eesnimega Raul sündinuid mais, kokku 215.

Kõige populaarsem on eesnimi Raul Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,53.