Nime Raul nimepäev on 7. märts.

Eesnime Raul statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Raul 2257 mehel. Raul on populaarsuselt 74. mehenimi.

Vanim Raul on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Raul on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Raul vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 33,73.

Kõige rohkem on eesnimega Raul sündinuid mais, kokku 216.

Kõige populaarsem on eesnimi Raul Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,80.