Nime Rauno nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Rauno statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rauno 1535 mehel. Rauno on populaarsuselt 109. mehenimi.

Vanim Rauno on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Rauno on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Rauno vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 50,95.

Kõige rohkem on eesnimega Rauno sündinuid mais, kokku 159.

Kõige populaarsem on eesnimi Rauno Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,70.