Nime Rauno nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Rauno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rauno 1538 mehel. Rauno on populaarsuselt 110. mehenimi.

Vanim Rauno on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Rauno on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Rauno vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 47,66.

Kõige rohkem on eesnimega Rauno sündinuid mais, kokku 159.

Kõige populaarsem on eesnimi Rauno Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,41.