Nime Reeda nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Reeda statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reeda 33 naisel. Reeda on populaarsuselt 1435. naisenimi.

Vanim Reeda on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 35–39.

Reeda on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige rohkem on eesnimega Reeda sündinuid märtsis, kokku 6.