Nime Reeda nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Reeda statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reeda 33 naisel. Reeda on populaarsuselt 1430. naisenimi.

Vanim Reeda on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 35–39.

Reeda on keskmiselt 64 aasta vanune (mediaanvanus on 66).

Kõige populaarsem on eesnimi Reeda vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,82.

Kõige rohkem on eesnimega Reeda sündinuid märtsis, kokku 6.