Nime Reedik nimepäev on 5. september.

Eesnime Reedik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reedik 40 mehel. Reedik on populaarsuselt 1067. mehenimi.

Vanim Reedik on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reedik on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Reedik vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,92.

Kõige rohkem on eesnimega Reedik sündinuid märtsis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Reedik Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,49.