Nime Reedik nimepäev on 5. september.

Eesnime Reedik statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reedik 41 mehel. Reedik on populaarsuselt 1046. mehenimi.

Vanim Reedik on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Reedik on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige populaarsem on eesnimi Reedik vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,71.

Kõige rohkem on eesnimega Reedik sündinuid märtsis, kokku 8.

Kõige populaarsem on eesnimi Reedik Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 3,76.