Nime Reeli nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Reeli statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reeli 143 naisel. Reeli on populaarsuselt 672. naisenimi.

Vanim Reeli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reeli on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 45).

Kõige populaarsem on eesnimi Reeli vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,96.

Kõige rohkem on eesnimega Reeli sündinuid septembris, kokku 18.