Nime Reeli nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Reeli statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reeli 143 naisel. Reeli on populaarsuselt 676. naisenimi.

Vanim Reeli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reeli on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Reeli vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,99.

Kõige rohkem on eesnimega Reeli sündinuid septembris, kokku 18.