Nime Reelika nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Reelika statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reelika 1020 naisel. Reelika on populaarsuselt 188. naisenimi.

Vanim Reelika on vanuserühmas 50–54, noorim vanuserühmas 0–4.

Reelika on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Reelika vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 22,87.

Kõige rohkem on eesnimega Reelika sündinuid märtsis, kokku 99.

Kõige populaarsem on eesnimi Reelika Rapla maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,12.