Nime Reena nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Reena statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reena 145 naisel. Reena on populaarsuselt 666. naisenimi.

Vanim Reena on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Reena on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Reena vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,10.

Kõige rohkem on eesnimega Reena sündinuid augustis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Reena Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,52.