Nime Reena nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Reena statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reena 148 naisel. Reena on populaarsuselt 662. naisenimi.

Vanim Reena on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Reena on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Reena vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,99.

Kõige rohkem on eesnimega Reena sündinuid augustis, kokku 16.

Kõige populaarsem on eesnimi Reena Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,56.