Nime Reene nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Reene statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reene 33 naisel. Reene on populaarsuselt 1430. naisenimi.

Vanim Reene on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Reene on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige rohkem on eesnimega Reene sündinuid juunis, kokku 5.