Nime Reene nimepäev on 5. aprill.

Eesnime Reene statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reene 33 naisel. Reene on populaarsuselt 1435. naisenimi.

Vanim Reene on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Reene on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Reene vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,95.

Kõige rohkem on eesnimega Reene sündinuid juunis, kokku 5.