Nime Reeno nimepäev on 23. jaanuar.

Eesnime Reeno statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reeno 30 mehel. Reeno on populaarsuselt 1221. mehenimi.

Vanim Reeno on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 15–19.

Reeno on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Reeno vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,53.

Kõige rohkem on eesnimega Reeno sündinuid jaanuaris, kokku 5.