Nime Reesi nimepäev on 26. aprill.

Eesnime Reesi statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reesi 63 naisel. Reesi on populaarsuselt 1042. naisenimi.

Vanim Reesi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Reesi on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 37).

Kõige populaarsem on eesnimi Reesi vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,88.

Kõige rohkem on eesnimega Reesi sündinuid septembris, kokku 10.