Nime Reesi nimepäev on 26. aprill.

Eesnime Reesi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reesi 63 naisel. Reesi on populaarsuselt 1035. naisenimi.

Vanim Reesi on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Reesi on keskmiselt 35 aasta vanune (mediaanvanus on 38).

Kõige populaarsem on eesnimi Reesi vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,90.

Kõige rohkem on eesnimega Reesi sündinuid septembris, kokku 10.

Kõige populaarsem on eesnimi Reesi Lääne-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,03.