Nime Reet nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Reet statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reet 2833 naisel. Reet on populaarsuselt 46. naisenimi.

Vanim Reet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reet on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Reet vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 66,77.

Kõige rohkem on eesnimega Reet sündinuid märtsis, kokku 318.

Kõige populaarsem on eesnimi Reet Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,43.