Nime Reet nimepäev on 13. juuli.

Eesnime Reet statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reet 2710 naisel. Reet on populaarsuselt 48. naisenimi.

Vanim Reet on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 5–9.

Reet on keskmiselt 66 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Reet vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,93.

Kõige rohkem on eesnimega Reet sündinuid märtsis, kokku 305.

Kõige populaarsem on eesnimi Reet Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,17.