Nime Rego nimepäev on 12. märts.

Eesnime Rego statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rego 31 mehel. Rego on populaarsuselt 1201. mehenimi.

Vanim Rego on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Rego on keskmiselt 36 aasta vanune (mediaanvanus on 32).

Kõige populaarsem on eesnimi Rego vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,77.

Kõige populaarsem on eesnimi Rego Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.