Nime Rego nimepäev on 12. märts.

Eesnime Rego statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rego 31 mehel. Rego on populaarsuselt 1216. mehenimi.

Vanim Rego on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Rego on keskmiselt 37 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Rego vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,73.

Kõige populaarsem on eesnimi Rego Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 1,45.