Nime Reili nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Reili statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reili 173 naisel. Reili on populaarsuselt 605. naisenimi.

Vanim Reili on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Reili on keskmiselt 34 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Reili vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,26.

Kõige rohkem on eesnimega Reili sündinuid juunis, kokku 20.