Nime Reili nimepäev on 18. juuni.

Eesnime Reili statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reili 173 naisel. Reili on populaarsuselt 603. naisenimi.

Vanim Reili on vanuserühmas 70–74, noorim vanuserühmas 0–4.

Reili on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Reili vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,91.

Kõige rohkem on eesnimega Reili sündinuid juunis, kokku 20.