Nime Reimo nimepäev on 14. september.

Eesnime Reimo statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reimo 663 mehel. Reimo on populaarsuselt 237. mehenimi.

Vanim Reimo on vanuserühmas 75–79, noorim vanuserühmas 0–4.

Reimo on keskmiselt 33 aasta vanune (mediaanvanus on 36).

Kõige populaarsem on eesnimi Reimo vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,50.

Kõige rohkem on eesnimega Reimo sündinuid aprillis, kokku 66.

Kõige populaarsem on eesnimi Reimo Lääne maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,68.