Nime Rein nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Rein statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rein 4626 mehel. Rein on populaarsuselt 15. mehenimi.

Vanim Rein on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rein on keskmiselt 65 aasta vanune (mediaanvanus on 67).

Kõige populaarsem on eesnimi Rein vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 149,15.

Kõige rohkem on eesnimega Rein sündinuid märtsis, kokku 454.

Kõige populaarsem on eesnimi Rein Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,73.