Nime Rein nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Rein statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Rein 4266 mehel. Rein on populaarsuselt 17. mehenimi.

Vanim Rein on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Rein on keskmiselt 67 aasta vanune (mediaanvanus on 69).

Kõige populaarsem on eesnimi Rein vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 124,20.

Kõige rohkem on eesnimega Rein sündinuid märtsis, kokku 425.

Kõige populaarsem on eesnimi Rein Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,38.