Nime Reinhard nimepäev on 1. oktoober.

Eesnime Reinhard statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reinhard 21 mehel. Reinhard on populaarsuselt 1499. mehenimi.

Vanim Reinhard on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Reinhard on keskmiselt 17 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Reinhard vanuserühmas 10–14, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,79.