Nime Reinhold nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Reinhold statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reinhold 25 mehel. Reinhold on populaarsuselt 1363. mehenimi.

Vanim Reinhold on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reinhold on keskmiselt 58 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Reinhold vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 1,21.

Kõige rohkem on eesnimega Reinhold sündinuid septembris, kokku 6.