Nime Reinhold nimepäev on 16. juuli.

Eesnime Reinhold statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Reinhold 23 mehel. Reinhold on populaarsuselt 1427. mehenimi.

Vanim Reinhold on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Reinhold on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 72).

Kõige rohkem on eesnimega Reinhold sündinuid septembris, kokku 5.